blueCompact - Informacje prawne 

blueCompact

icon_menu

Redakcja serwisu

Winkhaus Polska Beteiligungs spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Przemysłowa 1
64 - 130 Rydzyna

T +48 (0)65 525 57 00
F +48 (0)65 525 58 00

Zarząd firmy:
Prezes Zarządu
mgr inż. Janusz Rodzki

Dyrektor ds. Rozwoju
mgr inż. Maciej Matella

Rejestr Handlowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000316790

Regon: 410023222 
NIP: 697-00-11-183 
NIP UE: PL 6970011183 
Konto: BRE Bank SA o/Poznań 
73114011240000344844001001

Kapitał zakładowy: 23 000 000PLN

I. Prawa autorskie

Zawartość witryny (teksty, grafiki, loga, ikony klawiszy, obrazki,) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., firm zależnych oraz dostawców. Cała zawartość witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie używane na tych stronach są własnością Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub są wykorzystywane na podstawie licencji, i są chronione prawami autorskimi i innymi.

II. Ochrona prywatności

Winkhaus Polska Beteiligungs szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników.  Chcielibyśmy, by każdy Internauta korzystający z naszego serwisu i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone w serwisie system rejestracji i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu użyteczności Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., w tym: lista dyskusyjna, sklep, czy informacje o dostawie. Rejestracja nie jest obowiązkowa.